contacts.jpg
WeSave

ЕСКО договори

WeSave ESCO Contract/WeSave ЕСКО Договори

гаранция

Договори с гарантиран резултат

ЕСКО договорът е договор с гарантиран резултат /ДГР/. Той има за цел изпълнението на мерки за повишаване на енергийната ефективност в сгради, предприятия и промишлени системи като възстановяването на направените инвестиции и изплащането на дължимото на изпълнителя  възнаграждение се извършват за сметка на реализираните икономии на енергия.

Инвестиция

Определяне на изплащането

Размерът на инвестицията и срока за нейното изплащане се определят  след задълбочен анализ на съществуващото енергийно потребление от възложителя и определяне на обем от енергийно ефективни мероприятия /ЕЕМ/, водещи до реализиране на икономии – гарантиран резултат.

Explanation WeSave ESCO Contract/WeSave ЕСКО Договори
Stages WeSave ESCO Contract/WeSave ЕСКО Договори

Стъпки

Етапи при договаряне

1. Изпълняване на обследване за енергийна ефективност от сертифицирана фирма.
2. Обявяване на търг и сключване на договор с ЕСКО компания за изпълняване на мерките от обследването.
2. Доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на енергоефективните мероприятия, заложени в договора.
3. Мониторинг на производството и потреблението на енергия в съответствие с заложените и изпълнени енергоспестяващи мероприятия и реализираната икономия от същите.

promo-2.jpg

Гаранция за успех

ЕСКО договорите представляват иновативно и устойчиво решение за нашите клиенти, които се стремят към ефективно използване на енергията и намаляване на разходите. Нашата цел е ясна - осигуряване на 100% възвръщаемост на инвестицията в посочения срок. Системата на ЕСКО договорите ни позволява да изградим и инсталираме енергийно ефективни решения върху вашите площи. Ние поемаме отговорността за инвестицията, като създаваме и поддържаме енергоспестяващи системи, които ще намалят вашите разходи за енергия. Нашата предпоставка е ясна - договорът се изпълнява успешно, когато клиентът постигне инвестицията си обратно в предварително определения срок. Този ангажимент към нашите клиенти се основава на нашата дългогодишна експертиза и усърдната ни работа за създаване на най-добрите и икономични енергийни решения. При нас не става въпрос само за технически иновации, но и за доверие и партньорство. Ние ви подкрепяме във вашия път към енергийна ефективност и намаляване на въглеродния отпечатък, като същевременно ви осигуряваме възвръщаемост на инвестицията ви.