Договор за изпълнение на проект за дигитализация
Renergy

BLOG

Posted On: август 31, 2023

Договор за изпълнение на проект за дигитализация

На 24.07.2023 г. Водни и енергийни спестявания АД подписа Договор № BG- RRP-3.005-4159-C01 за финансиране по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост по процедура BG-RRP-3.005- 4159 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средни предприятия“. Основната цел на проекта е да се ускори прехода към цифровизация чрез създаване на корпоративен уебсайт и въвеждане на система за управление на ресурсите (ERP система), осигуряващи повишаване нивото на дигитализация в предприятието. Проектът е на обща стойност 20 000 лв., които представляват 100% безвъзмездна финансова помощ и е със срок за изпълнение 12 месеца.
admin
Posts made: 2