grivas
WeSave

Гривас

Компоненти

панели

AE Solar АЕ550MD

Инвертори

Huawei SUN2000-100KTL

Гаранция

15 години

Гаранция

5 години

Параметри

Мощност

539.55 kW

Производство/год

674.4 MWh

Средногодишни приходи

148 370 лв.

grivas
Jacobs - WeSave Client
Sami-M- WeSave Client/Енергийни и водни спестявания
VIK Vratsa - WeSave Client/Енергийни и водни спестявания
VIK Montana - WeSave Client/Енергийни и водни спестявания
man-img.jpg

Референции

какво мислят За нас

Екипът на фирмата показа висок професионализъм като се съобрази с всички наши изисквания по време на монтажните дейности. Якобс България препоръчва "Водни и Енергийни спестявания" като надежден и коректен партньор.

Якобс България

Избрахме фирма "Водни и енергийни спестявания" АД, защото имат богат опит в проектирането и изпълнението на фотоволтачини системи и притежава необходимата техника и квалифициран технически персонал. Благодарение на добрата организацията и двата ни проекта бяха реализирани успешно и бързо

Директ ООД

За времето на съвместната ни работа, фирма "Водни и Енергийни спестявания" АД демонстрира висок професионализъм, изразяващ се в желание и готовност да се съобрази с нашите изисквания като възложител. Изразяваме удовлетворението си от работата ни и им благодарим за търпението и професионализма.

Екогеоиневст