СБР „Поморие“

Сградата функционира от 1970 година, а през 1983 година е достроена.

Представлява масивна конструкция.

Съставена е от взаимносвързани корпуси с различна етажност.

Санаториумът работи 365 дни в годината 24 часа на ден.

РЗП – 12 053м2.

Предприети мерки:

Подмяна на горивна база.

Инсталиране на възобновяем източник за подгрев на битова гореща вода – концентриран термосоларен панел.

Подмяна на луминесцентно с ЛЕД осветление.

Резултати:

Спестена ел.енергия : 324 Мвтч/год

Спестена топлинна енергия : 788 Мвтч/год

Спестени емиси CO2 : 574 т/год

Спестени средства : 347 932 лв./год