PVT системи

PVT системи – тези системи не са само за електричество, а са и за топла вода и отопление. С този вид панели не Ви е нужно да мислите дали ще Ви стига мощността и как да съберете на едно място и панели за електричество, и за отопление и топла вода. С тези панели ще спестявате пари и ще опазвате околната среда. При повече интерес отидете в меню Форма за оферта.