ЕСКО

Какво е ЕСКО договор?

Това е договор с гарантиран резултат, чрез който може да се направи инвестиция, която да се изплаща на 100% от гарантираните спестявания.

Комбинирането и прилагането на различни мерки увеличава обема на реализираните спестявания. При подмяна на производствено оборудване се реализират и неенергийни спестявания, от съкращаване на производствени цикли, намаляване на производствени задели и повишаване на ефективността на целият производствен процес.