За нас

Компанията

Компанията е създадена през 2013 година.

Нашата МИСИЯ е да предоставим енергийни услуги с цел устойчиво развитие на енергийни системи.

Устойчивото развитие на енергийните системи се базира на 3 главни компонента:

  1. Високи екологични стандарти
  2. Справедлива цена на енергията
  3. Сигурност на доставка на енергията

С натрупването на опит и успешна реализация на проекти компанията е развита в изграждането на проекти за енергийна ефективност и ВиК дружества

Сертификат:

Водни и Енергийни Спестявания АД имат сертификат за официален дистрибутор на продуктите на AE Solar за България

Важна роля при предлагането на енергийно – ефективни услуги е тяхното реализиране чрез използването на механизмите на договорите с гарантиран резултат(ЕСКО договор).

Друга основна сфера предлагани от ВЕС е инсталирането на възобновяеми енергийни източници за собствено потребление.

Основните ползи от дейността на ВЕС са:

  1. Децентрализация на енергийното производство
  2. Декарбонизация на енергийното потребление
  3. Намаляване на цените на енергията
  4. Повишаване качеството на въздуха
  5. Подобряване на здравословното състояние на хората
  6. Повишаване на енергийната сигурност
  7. Повишаване на стойността